Головна » Статті » Вакансії » Вакансії

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

З метою забезпечення об’єктивності та прозорості в питаннях призначення на посади директора та педагогічних працівників комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр «Світ дитинства» Кам’янської міської ради, на виконання п. 45 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від12.07.2017 №545, «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора інклюзивно-ресурсного центу та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центу», затвердженого рішенням міської ради від 02.11.2018 №1235-29/VII (далі – Порядку), департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради (далі – орган управління) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директора та педагогічних працівників комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр «Світ дитинства» Кам’янської міської ради.

Підстава проведення конкурсу – наказ департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради від 27.06.2019 №213-аг «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру «Світ дитинства».

Найменування комунального закладу: «Інклюзивно-ресурсний центр «Світ дитинства» Кам’янської міської ради (далі – ІРЦ «Світ дитинства»).

Місце знаходження закладу: вулиця Дунайська, 35 м.Кам’янське, Дніпропетровська область, 51906.

Основні напрямки діяльності: забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 0 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження (крім вихованців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).

Статут комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр «Світ дитинства» Кам’янської міської ради затверджено рішенням Кам’янської міської ради від 25.04. 2019 №1412-32/VІІ.

Кошторис загального та спеціального фонду закладу на 2019 рік становить 1240757,00 грн.

Посада директор

Кваліфікаційні вимоги до претендента: педагогічний працівник, який має вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Умови оплати праці директора із зазначенням істотних умов контракту:

 • посадовий оклад – 4 956, 00 грн. (15 тарифний розряд);

 • крім посадового окладу директору виплачуються надбавка та премія в межах фонду оплати праці;

 • 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями;

 • тривалість щорічної основної відпустки – 56 календарних днів.

Посада директора прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 • копію паспорта громадянина України;

 • письмову заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

 • резюме;

 • автобіографію;

 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника ІРЦ, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту;

 • мотиваційний лист;

 • медичний висновок про стан здоров’я та щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

 • заяву про відсутність конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на три роки, в якому передбачаються:

- заходи з виконання завдань закладу, умови підвищення ефективності його діяльності;

- пропозиції щодо залучення додаткових джерел фінансування розвитку закладу.

Найменування посад педагогічних працівників.

 • вчитель-логопед;

 • вчитель-дефектолог;

 • вчитель-реабілітолог;

 • практичний психолог.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади педагогічних працівників: вища педагогічна (психологічна/медична) освіта ступеня магістра та стаж роботи за фахом три роки.

Умови оплати праці у 2019 році:

 • посадовий оклад                   – від 3 784,00 до 4 649, 00 грн.

 • надбавка за вислугу років     від 10 до 30 відсотків посадового окладу;

 • надбавка за престижність      від 5 до 20 відсотків посадового окладу;

 • доплата за роботу у спецгрупах – 20 відсотків посадового окладу;

 • доплата за звання                  від 10 до 15 відсотків посадового окладу.

Перелік документів для педагогічних працівників, які необхідно подати для участі у конкурсі, та строк їх подання:

 • копія паспорта громадянина України;

 • письмова заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

 • резюме в довільній формі;

 • копія трудової книжки;

 • копія (копії) документа (документів) про освіту з додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 • письмова згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені у оголошенні про проведення конкурсу, стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Дата прийняття документів – з 01 липня по 30 липня 2019 року включно. По закінченню 30-денного терміну документи для участі у конкурсі не приймаються і не розглядаються. В разі, якщо останній день прийняття документів припадає на неробочий день, останнім днем подачі документів вважається перший за ним робочий день.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 51931, м.Кам’янське, проспект Свободи, 36, каб.10.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (0569) 554081; gorono2014@ukr.net.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 • неподання ним необхідних документів;

 • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

 • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

 • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Місце, дата етапів проведення конкурсу:

1 етап: попереднє засідання конкурсної комісії за участю претендентів відбудеться 5 серпня 2019 року о 13.00. в приміщенні департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради за адресою: м.Кам’янське, проспект Свободи, 36, каб.13.

2 етап відбудеться 15 серпня 2019 року о 13.00 в приміщенні департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради за адресою: м.Кам’янське, проспект Свободи, 36, каб.13.

2.1. Конкурсний відбір директор: заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу).

2.2. Конкурсний відбір педагогічних працівників: складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди з претендентами, визначення переможця конкурсу.

Порядок формування конкурсної комісії.

Для проведення конкурсу наказом органу управління не пізніше ніж через 15 днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурсу утворюється конкурсна комісія (постійно діюча або для проведення окремого конкурсу), визначається секретар конкурсної комісії з правом дорадчого голосу. Голова конкурсної комісії обирається на першому засіданні з числа членів конкурсної комісії шляхом відкритого голосування. Зміни до складу конкурсної комісії (за потреби)вносяться рішенням органу управління.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до органу управління протягом 10 днів з моменту оприлюднення оголошення.

До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять:

 • представники органу управління;

 • делеговані представники Кам'янської міської організації профспілки працівників освіти і науки України;

 • делеговані представники громадських об’єднань, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами,  по одній особі від кожного громадського об’єднання, але не менше/більше третини складу конкурсної комісії. У разі, якщо кількість претендентів від громадських об’єднань становить більше третини складу конкурсної комісії, члени комісії від громадських об’єднань добираються шляхом відкритого жеребкування.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

 • наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

 • накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

 • наявність конфлікту інтересів.

Детально з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру можна ознайомитися на офіційних веб-сайтах Кам`янської міської ради http://kam.gov.ua/ та департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради uondmr.at.ua.

До уваги конкурсантів! З порядком проведення конкурсу можна ознайомитись тут. Також звертаємо увагу на "Додаток 3" з орієнтовним переліком питань іспиту.

Зразок екзаменаційного білета для проходження конкурсного відбору на посаду спеціаліста ІРЦ

Категорія: Вакансії | Додав: pula (01.07.2019)
Переглядів: 46 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar