Головна » Статті » Вакансії » Вакансії

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

З метою забезпечення об’єктивності та прозорості в питаннях призначення на посаду керівників інклюзивно-ресурсних центрів, на виконання п.45 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішення міської ради від 23.02.2018 № 995-22/VII «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника інклюзивно-ресурсного центру» (далі – Порядку)  департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради (далі – орган управління) оголошує конкурс на посаду керівника комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр «Сузір’я» Кам’янської міської ради.

Підстава проведення конкурсу – наказ департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради від 12.03.2018 №73-аг «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника інклюзивно-ресурсного центру «Сузір’я».

Найменування комунального закладу – «Інклюзивно-ресурсний центр «Сузір’я» Кам’янської міської ради (далі – ІРЦ «Сузір’я»).

Місце знаходження закладу –  проспект Івана Франка, 28,  м. Кам’янське, Дніпропетровська область, 51937.

Основні напрямки діяльності: забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 0 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження (крім вихованців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).

Статут комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр «Сузір’я» Кам’янської міської ради затверджено рішенням Кам’янської міської ради від 17.11.2017№904-20/VІІ .

Структура закладу складається з підрозділів: інклюзивно-ресурсний центр; центр практичної психології і соціальної роботи; відділення раннього втручання.

Кошторис загального та спеціального фонду закладу на 2018 рік становить 3 675 023, 00  грн.

Дата початку прийняття документів з 14 березня 2018 року.

Кінцевий строк – 16 квітня 2018 року;

По закінченню 30-денного терміну документи для участі у конкурсі не приймаються і не розглядаються. В разі, якщо останній день прийняття документів припадає на неробочий день, останнім днем подачі документів вважається перший за ним робочий день.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 51931, м.Кам’янське, проспект Свободи, 36, каб.10.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (0569) 554081; gorono2014@ukr.net.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 • копію паспорта громадянина України;

 • письмову заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

 • резюме;

 • автобіографію;

 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника ІРЦ, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту;

 • мотиваційний лист;

 • медичний висновок про стан здоров’я та щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

 • заяву про відсутність конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

Керівником ІРЦ «Сузір’я» може бути педагогічний працівник, який має вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 • неподання ним необхідних документів;

 • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

 • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

 • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на три роки, в якому передбачаються:

- заходи з виконання завдань закладу, умови підвищення ефективності його діяльності;

- пропозиції щодо залучення додаткових джерел фінансування розвитку закладу.

Умови оплати праці керівника із зазначенням істотних умов контракту:

 • посадовий оклад 4 546, 00 грн. (15 тарифний розряд);

 • крім посадового окладу директору виплачуються надбавка та премія в межах фонду оплати праці;

 • 40 - годинний робочий тиждень з двома вихідними днями;

 • тривалість щорічної основної відпустки – 56 календарних днів.

Посада директора прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

Місце, дата і час проведення конкурсу:

- місце проведення: департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради за адресою: м.Кам’янське, проспект Свободи, 36, каб.13.

- попереднє засідання конкурсної комісії за участю претендентів відбудеться 17 квітня 2018 року о 11.00;

- конкурсний відбір (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу) 26 квітня 2018 року об 11.00.

Порядок формування конкурсної комісії.

Для проведення конкурсу наказом органу управління не пізніше ніж через 15 днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурсу утворюється конкурсна комісія (постійно діюча або для проведення окремого конкурсу), визначається секретар конкурсної комісії з правом дорадчого голосу. Голова конкурсної комісії обирається на першому засіданні з числа членів конкурсної комісії шляхом відкритого голосування. Зміни до складу конкурсної комісії (за потреби)вносяться рішенням органу управління.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до органу управління протягом 10 днів з моменту оприлюднення оголошення.

До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять:

- представники органу управління;

- делеговані представники трудового колективу відповідного ІРЦ,  обрані на загальних зборах трудового колективу;

- делеговані представники громадських об’єднань, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами,  по одній особі від кожного громадського об’єднання, але не менше/більше третини складу конкурсної комісії. У разі, якщо кількість претендентів від громадських об’єднань становить більше третини складу конкурсної комісії, члени комісії від громадських об’єднань добираються шляхом відкритого жеребкування.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів.

Детально з Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника інклюзивно-ресурсного центру» можна ознайомитися на офіційному веб-сайті департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради uondmr.at.ua

Категорія: Вакансії | Додав: pula (14.03.2018)
Переглядів: 297 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar