Головна » Статті » Засідання колегії з питань освіти » Засідання колегії з питань освіти

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

КОЛЕГІЯ
з питань освіти при департаменті з гуманітарних питань
Кам
янської міської ради

     від 17.10.2019

РІШЕННЯ

                                                                                                                6/1

Про здійснення інноваційної та  експериментальної  роботи в закладах освіти міста відповідно до наказу МОіН України від 11.07.2017 р. № 994 «Про внесення змін до Положення про  порядок здійснення  інноваційної  освітньої діяльності»

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача методичним кабінетом при департаменті з гуманітарних питань Ващенко В.А., з метою подальшої участі закладів освіти в  інноваційних та   експериментальних програмах і проєктах різних рівнів,   результативного їх впливу на оновлення діяльності педагогічного та учнівського колективів  закладів загальної середньої освіти міста колегія

УХВАЛЮЄ:

1. Інформацію щодо здійснення інноваційної та експериментальної роботи в закладах загальної середньої освіти міста відповідно до нормативно-розпорядчих документів взяти до відома.

2. Департаменту з гуманітарних питань міської ради:

2.1. Створити при методичному кабінеті департаменту з гуманітарних питань міську Асоціацію керівників експериментальних закладів освіти.

Листопад 2019 р.

Ващенко В.А.

 2.2. Узагальнити результати дослідження  НВО-ліцею НІТ  та розробити  (спільно з науковцями КЗВО «ДАНО») стратегію подальшого використання E-підручників, Національної освітньої електронної платформи для забезпечення дистанційного навчання як  інституційної форми здобуття загальної середньої освіти.

2019 – 2020 н.р.

Ващенко В.А., Сбоєва Л.І.

2.3. Забезпечити організаційно-методичні заходи щодо здійснення  наступності між дошкільною та початковою освітою в межах реалізації завдань Нової української школи.

 Постійно

Попова Ю. П.,

Коваленко Т.О.  

2.4.  Узгодити з КЗВО «ДАНО» графік  проходження  курсової перепідготовки вчителів базової школи, які  розпочали працювати  в 5-х  класах за науково-методичним проєктом  «Інтелект України».

Грудень  2019 р.

Коваленко Т.О.

2.5. Створити  при міському методичному об’єднанні вчителів початкових класів  фокус-групу вчителів проєктних класів («Інтелект України»)  з метою організації обміну досвідом та надання вчителям методичної допомоги.       

 Грудень 2019 р.      

Коваленко Т.О.               

 2.6.  Забезпечити підвищення фахового рівня керівників, педагогів експериментальних закладів загальної середньої освіти з питань науково-дослідницької  та інноваційної  діяльності.

Постійно. Коваленко Т.О.,

керівники закладів освіти

2.7.  Враховувати результативність науково-дослідницької  та інноваційної роботи окремих вчителів у ході атестації педкадрів.

Постійно. Коваленко Т.О.,

керівники закладів освіти

2.8. Надавати практичну методичну допомогу, здійснювати супервізію та патронаж закладів загальної середньої освіти, які мають статус експериментального.

Постійно. Ващенко В.А.,

методисти

2.9. Сприяти поширенню інформації про  діяльність  експериментальних закладів загальної середньої освіти, ефективному впровадженню практичних результатів їх роботи  в освітній процес інших установ.

Постійно. Ващенко В.А.,

методисти

2.10.  При фінансуванні варіативної частини навчальних планів закладів освіти врахувати їх діяльність в експериментах та необхідність введення додаткових  спецкурсів і факультативів відповідного напряму. 

Постійно. Лапшина А.Ю.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

3.1. Внести зміни та доповнення до статутів, Концепцій розвитку школи, Освітніх програм відповідно до діяльності закладу як експериментального.

До 01.01. 2020р.

3.2. Здійснювати інформаційно-консультативну роботу з батьками щодо зарахування дітей перших класів до навчання за програмою Нової української школи чи науково-методичного проєкту «Інтелект України».

Травень, щорічно

3.3. Проаналізувати результативність інноваційної діяльності закладу  та вплив її на формування компетентностей школярів, рівень підвищення  фахової майстерності педагогів.

Щорічно

3.4. Популяризувати та презентувати інноваційний досвід роботи закладу  в експериментальних програмах і проєктах (через різні форми).

Постійно

3.5. Створити на сайті закладу сторінку «Експериментальна та інноваційна діяльність», постійно наповнювати її відповідним змістом.

До 01.11.2019 р.            

3.6. Проводити системну діагностику та моніторинг рівня готовності педагогів до інноваційної діяльності, вплив результатів експерименту на позитивні зрушення в діяльності школи.                                                                                      

Щорічно                                                                                                                                      

3.7. Здійснювати діагностику інновацій педагогів на предмет їх новизни та актуальності, постійно оновлювати  банк інноваційних ідей, апробованих в ході семінарів, конкурсів, конференцій, інших методичних заходів.

До 01 червня 2020 р.                                                                                      

3.7. Внести до переліку питань для розгляду на засіданнях педагогічної ради  участь закладу в експериментальній та інноваційній діяльності.

Один раз на рік

4. Рішення колегії з питань освіти оприлюднити на сайті департаменту з гуманітарних питань міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена колегії з освіти, завідувача методичним кабінетом при департаменті з гуманітарних питань Ващенко В.А.

                                                       РІШЕННЯ

                                                                                                                6/2

Про хід виконання заходів щодо реалізації Концепції  національно-патріотичного виховання дітей та молоді у закладах освіти( наказ МОіН України від 16.06.15 № 641»)

Заслухавши та обговоривши доповіді методистів методичного кабінету при департаменті з гуманітарних питань Бабенко М.М., Фіалко В.В., з метою формування національної свідомості, відповідальності за свої дії та вчинки, впровадження нових підходів і шляхів до виховання патріотизму колегія з питань освіти

УХВАЛЮЄ:

1. Інформацію «Про хід виконання заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у закладах освіти»  взяти до відома.

2. Департаменту з гуманітарних питань міської ради:

2.1. Здійснювати супровід за станом виконання законодавства щодо національно-патріотичного виховання  в  закладах освіти міста.

Постійно

2.2. Проводити системну роботу з підготовки педагогічних кадрів до патріотичного виховання через участь у нарадах, тренінгах, семінарах-практикумах, проблемних семінарах, конференціях.

Постійно

 2.3. Сприяти розширенню напрямів співробітництва закладів загальної середньої,  позашкільної освіти міста із громадськими організаціями, соціальними інститутами з питань патріотичного виховання.

Постійно

2.4. Сприяти забезпеченню належного стану науково-методичної та матеріально-технічної бази проведення військово-патріотичного виховання в базових закладах з викладання предмету «Захист Вітчизни» та реалізації положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл»(«Джура») в освітніх закладах, проходження спеціальних курсів вчителями предмету «Захист Вітчизни» щодо надання першої медичної допомоги за програмою «Викладач-інструктор».

3.  Керівникам  закладів загальної середньої освіти міста:

3.1. Розглянути питання щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання  на педагогічних радах закладів освіти у 2019-2020р.р.

3.2. Проводити заходи, спрямовані на реалізацію завдань Стратегії  національно-патріотичного виховання в закладах освіти.

Постійно

3.3. Впроваджувати в роботу закладів загальної середньої освіти проєкти і заходи з національно-патріотичного виховання (форми «діяльнісного  патріотизму»), які відповідають ціннісним орієнтирам та індикаторам ефективності Стратегії національно-патріотичного виховання.

3.4. Забезпечити відвідування закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Постійно

3.5. Сприяти підвищенню серед здобувачів освіти рівня знань про видатних особистостей українського державотворення, визначних українських учених, педагогів, спортсменів, військових, підприємців, провідних діячів культури, мистецтв, а також духовних провідників українського народу

Постійно

3.6. Проводити зустрічі дітей і молоді з борцями за незалежність України у XX столітті, ветеранами та учасниками антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, сприяти збільшенню кількості заходів із вшанування героїв боротьби Українського народу за незалежність і територіальну цілісність України.

Постійно

3.7. Забезпечити участь здобувачів освіти у міських освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, практичних заходах з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

Постійно

3.8. Продовжити роботу щодо  впровадження у виховний простір закладів освіти Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») у відповідності до Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання».

Постійно

3.9. Забезпечити участь учнівської молоді у змаганнях з військово-прикладного багатоборства, міських фестивалях та конкурсах.

Постійно

3.10. Вжити заходів до залучення шкільного активу закладів освіти в міських заходах спільно з лідерами Молодіжної ради.

2019-2020 н.р.

3.11. Забезпечити належне висвітлення заходів з національно-патріотичного виховання на веб-сайтах закладів освіти в рубриці «Національно-патріотичне виховання».

Постійно

3.12. Оновити фонди бібліотек національно-патріотичною літературою про самобутність українського народу та героїзм у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави.

Постійно

3.13. Проводити відповідну інформаційно-освітню роботу та надавати методичну і практичну допомогу класним керівникам у впровадженні форм і методів національно-патріотичного виховання молоді у практику роботи.

Відповідно до річних планів

3.14. Вжити організаційних заходів щодо активної участі батьків у заходах національно-патріотичного спрямування.

Постійно

4. Керівникам базових закладів загальної середньої освіти з викладання предмету «Захист Вітчизни» № 8, 15, 18, 19, 25, 42:

4.1. Удосконалити систему роботи  з військово-патріотичного виховання учнівської молоді в базовому закладі.

Постійно

4.2. Забезпечити  належний  стан  науково-методичної та матеріально-технічної бази для проведення військово-патріотичного виховання в базових закладах  з викладання предмету «Захист Вітчизни».

Постійно

5. Рішення колегії з питань освіти розмістити на сайті департаменту з гуманітарних питань міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена колегії з питань освіти, заступника директора департаменту – начальника відділу освіти департаменту з гуманітарних питань міської ради Живагу О.А., методистів методичного кабінету при департаменті з гуманітарних питань міської ради Бабенко М.М.,Фіалко В.В.

                                                        РІШЕННЯ

                                                                                                                  6/3

Про звіт керівників закладів загальної середньої освіти щодо використання освітньої субвенції

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника директора з фінансово-господарських питань департаменту з гуманітарних питань міської ради                                                                             Лапшиної Г.Ю. «Про звіт керівників закладів загальної середньої освіти щодо використання освітньої субвенції», з метою аналізу департаментом з гуманітарних питань використання закладами загальної середньої освіти коштів із субвенції колегія з питань освіти

УХВАЛЮЄ:

1. Інформацію «Про звіт керівників закладів загальної середньої освіти щодо використання освітньої субвенції»  взяти до відома.

2. Запровадити звіт керівників закладів загальної середньої освіти про

доцільність використання державної субвенції.

З 28.10.2019 р.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена колегії з питань освіти, заступника директора з фінансово-господарських питань департаменту з гуманітарних питань міської ради Лапшину Г.Ю.  

Категорія: Засідання колегії з питань освіти | Додав: pula (23.10.2019)
Переглядів: 58 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar